Starý ovocný sad u Perné

  • pozemky KN p.č. 2612, 2613, 2614 v k.ú. Perná
  • Sorbus z.s. uzavřel s obcí Perná nájemní smlouvu do roku 2022
  • starý meruňkový sad s roztroušenými křovinami na severozápadně orientovaném svahu
  • stanoviště teplomilných druhů rostlin a živočichů
  • lokalita s výskytem ptačích druhů, které jsou předmětem ochrany PO Pálava

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *