Naši partneři

Našimi partnery jsou:

  • Turistické informační centrum Mikulov
  • CEV Pálava Mikulov
  • Český svaz ochránců přírody (ZO ČSOP 56/13 Mikulov)
  • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  • Krok z.ú., Kyjov
  • Okrašlovací spolek Mikulov