Boží muka pod Stolovou horou

  • část pozemku KN p.č. 2796 v k.ú. Klentnice
  • Sorbus z.s. uzavřel s firmou Agropol, spol s r.o. nájemní smlouvu do 31.12. 2023
  • travnatá mez se sakrální stavbou u silnice III. třídy z Mikulova do Klentnice
  • stanoviště teplomilných druhů rostlin
  • významná krajinná dominanta a oblíbené odpočinkové místo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *